Aleph logo Katalog Główny
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | WMB | Pomoc
Aleph logo   Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka |  
 
 
Wybierz bazę danych:

Katalog Biblioteki Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - baza tworzona przez Bożenę Lisowską-Turlejską, Żanetę Bartosińską, Dorotę Mikulską i Marię Zalewską (Biblioteka w Warszawie) oraz Sylwię Majewską, Dorotę Koszka-Maroń, Annę Fuszarę, Jolantż Duczmażskż-Kżonowskż, Małgorzatę Garecką, Martę Szunke (Biblioteki Oddziałowe).
Podkatalogi:
Książki
Czasopisma
Katalog Biblioteki Oddziału Dolnośląskiego, Wrocław
Katalog Biblioteki Oddziału Geologii Morza, Gdańsk-Oliwa
Katalog Biblioteki Oddziału Górnośląskiego, Sosnowiec
Katalog Biblioteki Oddziału Karpackiego, Kraków
Katalog Biblioteki Oddziału Pomorskiego, Szczecin
Katalog Biblioteki Oddziału Świętokrzyskiego, Kielce
Bibliografia Geologiczna Polski - baza tworzona przez Agnieszkę Sawicką, Barbarę Zaczkiewicz, Malgorzatę Grabowską, Zanetż Bartosiżskż, Macieja TyńCa
Baza Publikacji Pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego